нагласен

прил. - пригоден, притъкмен, нагоден, нареден, подреден
прил. - скърпен, комбиниран, скалъпен

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • анцепс — (лат апсерѕ) 1. двоен, двостран, 2. колеблив, несигурен, 3. двосмислен, 4. метр слог што може да биде долг или краток, ненагласен или нагласен …   Macedonian dictionary

  • арза — (грч arsis) 1. поет а) дигање на гласот во стихот, б) нагласен слог во стапката 2. муз а) лесен дел од тактот, б) дигање на диригентската палица …   Macedonian dictionary

  • емфатичен — (грч. emphasis) 1. занесен, восхитен, вознесен, особено нагласен, истакнат, претерано накитен во говорот или тонот 2. возбуден 3. надуен, високопарен …   Macedonian dictionary

  • еротоманија — (грч. eros, mania) болно нагласен полов нагон, љубовно лудило, претерана склоност кон задоволување на половиот нагон, сексуална ненаситност …   Macedonian dictionary

  • прононсиран — (фр. prononce) 1. очигледен, определен, изразит 2. нагласен, општопознат, јасно изразен, силно истакнат, точно обележен …   Macedonian dictionary

  • синкопа — (грч, synkope) 1. грам. исфрлање на еден слог или една буква од средината на зборот, заради скратување (на пр.: држте го место: држете го) 2. мед. ненадејна несвестица или смрт поради застој на срцето 3. муз. спојување на ненагласен дел од такт… …   Macedonian dictionary

  • трохеј — (грч. trochaios) метр. двосложна стапка во стихот (од еден нагласен и еден ненагласен слог) …   Macedonian dictionary

  • шлагер — (гер. Schlager) 1. успешен филм или театарска пиеса 2. лесна песна во модерен ритам 3. силен, нагласен говор 4. стока или нешто друго што е на мода 5. воопшто: хит, нешто привлечно, интересно, допадливо …   Macedonian dictionary

  • вреден — прил. вредителен, зловреден, злотворен, пакостен, лош, пагубен, опасен, гибелен, разрушителен прил. нездравословен, нездрав, нехигиеничен прил. нареден, натъкмен, нагоден, нагласен, наместен, настанен прил. зловонен, отровен прил. зъл, жесток,… …   Български синонимен речник

  • вредителен — прил. вреден, зловреден, злотворен, пакостен, лош, пагубен, опасен, гибелен, разрушителен прил. нездравословен, нездрав, нехигиеничен прил. нареден, натъкмен, нагоден, нагласен, наместен, настанен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.